بازرگانی

واحد بازرگانی شرکت ویرا واکسن شایا

  • پیش بینی خرید اقلام مصرفی و غیر مصرفی مورد نیاز واحد های تابعه شرکت بر اساس اعتبار تخصیص داده شده
  • برنامه ریزی و هماهنگی تهیه کالاها، ملزومات و وسایل مورد نیاز واحد های زیربط
  • بهبود و توسعه سیاست ها و روش های خرید جهت رسیدن به اهداف با کمترین بهای ممکن
  • برقراری روابط مداوم و سالم با فروشندگان جهت خرید عاقلانه و رقابتی
  • تهیه بانک اطلاعاتی تامین کنندگان و پیمانکاران جهت جایگزینی مطمئن برای عرضه کالا ها
  • بررسی و تجزیه تحلیل بازار و آگاهی از نوسانات قیمت
  • بهبود روشهای خرید و ارتقای کیفیت خدمات و کالا
بالا