درباره ما

درباره ما

شرکت ویرا واکسن شایا در سال 1395 با حضور متخصصین باتجربه در زمینه تولید واکسن تاسیس گردیده است. هدف اصلی مجموعه، پیوستن به سازمان جهانی OIE به منظور کنترل و ریشه کنی بسیاری از بیماری های دامی در ایران، خاورمیانه و جهان می باشد. در سال 1397 این شرکت موفق به اخذ موافقت اصولی ساخت واکسن های دامی، پروانه تولید واکسن PPR و گواهی فروش آزاد محصول PPR از سازمان دامپزشکی کشور شده است. شرکت ویرا واکسن شایا دارای ظرفیت تولید سالانه 240 میلیون دز واکسن با کیفیت بالا می باشد. در حال حاضر واکسن طاعون نشخوار کنندگان کوچک (ویرا-پست®) برای بز و گوسفند و واکسن اکتیما (ویرا-اکتی وکس®) برای گوسفند و یکی دیگر از محصولات جدید واکسن لمپی اسکین (ویرا لمپی وکس®) برای گاو تولید می شود.

بالا