سایت تولید

سایت تولید شرکت ویرا واکسن شایا

سایت تولید شرکت ویرا واکسن شایا بر پایه استاندارد های اروپا و قوانین GMP با مساحتی بالغ بر 400 متر مربع فضای تمیز (Clean Room) با سطح ایمنی کلاسهای A تا D با ظرفیت تولید ۱۲ میلیون دز واکسن در ماه می باشد. این سایت مجهز به تجهیزات مدرن تولیدی و آزمایشگاهی و همچنین سیستم آبسازی جهت تهیه آب قابل تزریق (WFI) و آب خالص (PW) و همچنین بخش های مختلفی از قبیل شستشوی استریل، اتاق ذخیره استریل، کنترل کیفی حین تولید(IPQC)، محیط سازی، کشت سلول، ویروس، اتاق پرکنی و اتاق لیوفیلیزاسیون می باشد.

بخش شستشو و ذخیره استریل

بخش شستشو و ذخیره استریل در رده کلاس بندی C قرار دارند، در بخش شستشو تمام وسایل و لوازم مورد نیاز برای سایت تولید شسته و استریل می شوند، سپس به بخش ذخیره استریل انتقال داده می شوند.

بخش محیط سازی

این بخش در رده کلاس بندی C قرار دارد و مجهز به لف کلاس A می باشد، همچنین آماده سازی محیط های کشت، مواد و محلول های مورد استفاده و فیلتراسیون آن ها به منظور استفاده در فرآیند تولید در بخش محیط سازی انجام می گیرد.

بخش کنترل کیفی حین تولید(IPQC)

این بخش در رده کلاس بندی C قرار دارد و آزمون های کنترل کیفی پروسه های در حین فرآیند تولید در آن انجام می شود.

بخش کشت سلول

این بخش در رده کلاس بندی B قرار دارد و مجهز به لف کلاس A می باشد و فرآیندهای کشت و تکثیر سلول های مورد استفاده در پروسه تولید واکسن در این بخش انجام می گیرد.

بخش ویروس

این بخش در رده کلاس بندی B قرار دارد و مجهز به لف کلاس A می باشد و در آن پروسه تلقیح ویروس به سلول های کشت داده شده، تولید بالک میانی و بالک نهایی واکسن انجام می گیرد.

بخش پرکنی و لیوفیلیزاسیون

این بخش در رده کلاس بندی B قرار دارد و مجهز به لف کلاس A می باشد و عملیات پر کردن ویال های واکسن و انتقال ویال ها به دستگاه فریز درایر و لیوفلیزاسیون در آن صورت می گیرد.

بالا