کنترل کیفیت

واحد کنترل کیفیت شرکت ویرا واکسن شایا

یکی از موفق ترین استراتژی ها به منظور ارتقاء بهره وری، کنترل کیفیت و سلامت مواد اولیه، محصولات حین تولید و محصولات نهایی می باشد. واحد کنترل کیفیت شرکت ویراواکسن شایا، مجهز به تجهیزات مدرن آزمایشگاهی به منظور انجام تمامی تست های مرتبط با مواد اولیه و واکسن های دامی مطابق با استانداردهای جهانی در فضایی به وسعت 250 متر مربع ایجاد شده است. این واحد از بخش هایی شامل: سلولی و مولکولی، کشت سلول، سرولوژی، ویروس، میکروب و بخش فیزیک و شیمی تشکیل شده است. حفظ استانداردهای تعیین شده، کشف و تصحیح انحرافات پروسه در عمل و ارزیابی کارایی واحد ها و افراد مرتبط از اهداف این واحد نیز می باشد. واحد کنترل کیفیت شرکت ویرا واکسن شایا با تیمی مجرب و آموزش دیده، بر تمامی مراحل تولید واکسن، از قبیل کنترل سلامت مواد اولیه و اقلام بسته بندی، کنترل های حین تولید، کنترل و پایش محیط و آب مورد استفاده در بخش های مختلف شرکت، کنترل و تائید محصول نهایی و همچنین انجام تست های پایداری بر روی محصول نهایی نظارت دارد.

بالا