واکسن اکتیمای مسری Ecthyma

واکسن اکتیمای مسری یک واکسن زنده تخفیف حدت یافته با سویه لوکال به منظور پیشگیری از بیماری اکتیمای واگیر که در اثر زخم های پوستی دردناک در ناحیه دهان و پوزه دام ایجاد شده در سال 1399  به سبد محصولات اضافه شد. به منظور استفاده بهینه تر و حفظ شرایط اسپتیک محصول در زمان مصرف، ویرا-اکتی وکس® به همراه یک اپلیکاتور اختصاصی برای تزریق به روش تخریشی ارائه می شود.

حیوان هدف: بز و گوسفند

روش تزریق: تخریشی

میزان تزریق: 20 ماکرولیتر

خانواده ویروسی: پاکس ویریده

برای دانلود کاتالوگ محصول اینجا را کلیک کنید

 

 

TOP