واکسن بیماری لمپی اسکین (LSD)

واکسن لمپی اسکین با سویه بین المللی Neethling  ازPirbright  انگلیس به منظور جلوگیری از اپیدمی بیماری لمپی اسکین که در اثر نودول های دردناک روی بدن گاو، گوساله و بوفالو ایجاد می شود به عنوان سومین محصول در اواخر سال 1399 به سبد محصول اضافه گردیده است. واکسیناسیون به صورت سالیانه باعث ایجاد ایمنی در دام  و کاهش نرخ شیوع و مرگ و میر در گله خواهد شد.

حیوان هدف: گاو، گوساله و بوفالو

روش تزریق: زیرجلدی

میزان تزریق: ا میلی لیتر

خانواده ویروسی: پاکس ویریده

برای دانلود کاتالوگ محصول اینجا را کلیک کنید

 

 

TOP