واکسن تب برفکی (FMD) آبی

آفتوویروس با هفت نوع سروتیپ مختلف: O، C، A، SAT1، SAT2، SAT3،Asia1 عامل بیماری تب برفکی می باشد. SAT1 در آفریقا و آسیا یافت می شود و SAT2 ، SAT3 محدود به آفریقا هستند و Asia1 فقط در آسیا وجود دارد. از آنجاییکه بین سروتیپ ها ایمنی متقاطع وجود ندارد، ایمنیت نسبت به یک سویه باعث محافظت در برابر انواع دیگر سویه ها نمی شود.

آلودگی حیوانات حساس به ویروس تب برفکی (FMD) منجر به ظهور وزیکول در پاها، داخل و اطراف حفره دهان و روی غدد پستانی و عفونت پستان در دام ماده می گردد. انتقال ویروس FMD از روش های مختلف و معمولا از یک حیوان به حیوان دیگر از طریق استنشاق یا بلع صورت می گیرد.

واکسن ویرا- آفتووکسول® و واکسن ویرا- آفتووکس®

واکسن تب برفکی در شرکت ویرا واکسن شایا به دو صورت ویرا- آفتووکسول®: امولسیون تزریقی غیرفعال شده با ادجوانت روغنی به همراه هیدروکسی آلومینیوم، و ویرا- آفتووکس®: سوسپانسیون کشته، تزریقی غیرفعال شده با ادجوانت ساپونین ارائه میگردد و هر دوز واکسن حاوی حداقل 6PD50 (دز محافظت کننده) ویروس کشته شده بیماری تب برفکی، سویه های A05IR،AG Vll ،Asia1، O-PanAsia-2 می باشد.

برنامه و زمان مناسب واکسیناسیون برای گاو، گوساله، گوسفند و بز، در صورت شیوع بیماری در منطقه، هر شش ماه یکبار با واکسن ویرا- آفتووکسول® و هر چهار ماه یکبار با واکسن ویرا- آفتووکس® می باشد.

برای دانلود کاتالوگ محصول اینجا را کلیک کنید

 

 

واکسن تب برفکی (FMD) آبی

TOP